IonIT

IonIT wordt onderdeel van Grabowsky B.V.

Per 12 juli 2019 is IonIT overgenomen door Grabowsky, sinds 1986 actief binnen de Identity & Access Management (IAM) markt. Om de groeiende vraag in de markt op een Grabowsky-manier te kunnen blijven beantwoorden is er een continue behoefte aan professionals die passen binnen de cultuur van Grabowsky. De goede onderlinge samenwerking tussen beide partijen in de afgelopen jaren was aanleiding voor de overname.

Steven Daniëls, Managing Director, licht toe: “de komende jaren zullen we een toenemende vraag naar convenience zien. De discussie zal meer en meer gaan over business doelen zoals in control zijn, Total Cost of Ownership (TCO) en het mitigeren van veiligheidsrisico’s. En niet meer primair over techniek. Daarnaast zie je dat steeds meer organisaties hun digitale veiligheid naar een hoger plan willen tillen en daarbij de controle over hun identiteiten belangrijker wordt. Wij onderschrijven het belang van een integrale aanpak. Dus de gezamenlijke aanpak van people, process en technology.”

IonIT is een aparte practice binnen Grabowsky, zodat de huidige IonIT klanten met aandacht bediend blijven worden. Georg Grabner, mede-oprichter IonIT, leidt deze practice.

Door de krachtenbundeling kunnen organisaties van verschillende groottes en met verschillende vraagstukken rondom IAM nog beter in hun behoeften worden voorzien.

Wat betekent dit verder?

  • Uitgebreide kennis van meerdere technologieën.
  • De naam IonIT wordt vervangen door Grabowsky.
  • De email adressen van de voormalig IonIT medewerkers zijn aangepast naar @grabowsky.com, de telefoonnummers zijn gelijk gebleven.

Grabowsky – guidance from business perspective

Benut jouw organisatie al de waarde van Digital Identity?

Wil je hier samen eens over sparren? Neem dan contact met ons op!