HauteRoute

CONSULTANCY

Identity Driven Security richt zich op preventieve maatregelen met IT-oplossingen in de kern. De organisatie eromheen is echter cruciaal voor de effectiviteit van de maatregel. Grabowsky biedt daarom een compleet portfolio van Business Consultancy -diensten, om strategie te bepalen, aantoonbaar risico’s en dreigingen te mitigeren en de juiste technologieën te selecteren zodat gestelde doelen worden behaald. Altijd kijkend vanuit de 'bigger picture', zowel in de planfase als tijdens implementatie.

  • Helder maken van de vraag; vormgeven van roadmaps, business cases en projectplannen
  • Advies en analyse naar aanleiding van een bedrijfsstrategie, incidenten of veranderde wet- en regelgeving
  • Borgen van draagvlak en business value voorafgaand aan en tijdens implementatie-projecten
  • Uitvoeren van maturity scans en ondersteunen van quality assurance processen
  • Stroomlijnen van bedrijfsprocessen zoals voor verschaffen, muteren en intrekken van toegangsrechten

GUIDANCE FROM BUSINESS PERSPECTIVE

CONTACT
Koninginnegracht 52
2514 AE  Den Haag
T +31 (0)70 3131 020
info@nl.grabowsky.com
Routebeschrijving

Maurits Sabbestraat 82
2800 Mechelen
T +32 1565 750 7
info@be.grabowsky.com
Routebeschrijving

FOLLOW US

linkedin linkedin

Privacy Reglement
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Vacatures