HauteRoute

Identity & Access Governance

Beheren van identiteiten en hun toegangsrechten

De maatschappij digitaliseert in een rap tempo. Iedereen werkt met computers en daarbij hoort dat voor alle functionaliteiten ergens een digitaal toegangsrecht uitgegeven is. Nu we steeds meer merken wat de risico’s zijn van de digitalisering, gaat er ook meer aandacht uit naar de kwaliteit van de administratie van de digitale toegangsrechten. Het is een hygiëne-factor die vanuit alle standaarden en wet- en regelgeving wordt verwacht. Deze administratie is een fundament voor de beveiliging van moderne organisaties.

Het opzetten en beheren van administratie toegangsrechten blijkt echter uitdagend. Het implementeren van de geselecteerde technologie is vaak nog een overzichtelijk probleem. Het blijkt vaak lastiger om de andere problemen op te lossen die hierbij horen, zoals de kwaliteit van identiteitsgegevens en de kwaliteit van beschrijvingen van toegangsrechten. Extern ingehuurde medewerkers zitten soms niet of niet goed in een personeelsadministratie. Of het is niet duidelijk welke toegangsrechten er voor welke applicaties zijn. Dit oplossen betekent dat elk deel van de organisatie wordt geraakt, van functioneel beheerders van applicaties tot lijnmanagers uit alle geledingen van de organisatie. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met interne stakeholders en ervaring met de wisselwerking tussen beleid en processen.

Wij zorgen voor een effectieve administratie van toegangsrechten en een passend geheel van processen om de administratie op efficiënte wijze op orde te houden.

Gebruikte technologie:
SailPoint IIQ
SailPoint IdentityNow (cloud only)
Quest One Identity

  • logo7
  • one identity

GUIDANCE FROM BUSINESS PERSPECTIVE

CONTACT
Koninginnegracht 52
2514 AE  Den Haag
T +31 (0)70 3131 020
info@nl.grabowsky.com
Routebeschrijving

Maurits Sabbestraat 82
2800 Mechelen
T +32 1565 750 7
info@be.grabowsky.com
Routebeschrijving

FOLLOW US

linkedin linkedin

Privacy Reglement
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Vacatures