HauteRoute

PRIVACY REGLEMENT

 

Privacystatement van Grabowsky BV voor de website www.grabowsky.com (en url's die daar naar toe verwijzen en waaronder url’s of web content van aan Grabowsky gelieerde bedrijven (“Website”).

 

Bescherming van uw privacy
Grabowsky en de aan haar gelieerde ondernemingen zullen uw privacy beschermen. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.
De website wordt voor de informatie en communicatie over Grabowsky ingezet. Via deze website verzamelen wij bepaalde gegevens. Hieronder vindt u gegevens over Grabowsky indien u inlichtingen wilt over dit privacystatement.

Naam:    Grabowsky BV
Adres:    Koninginnegracht 52 2514 AE Den Haag Nederland
Telefoon:    +31 (0)70 3131020
Website:    www.grabowsky.com
Klachten:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inschrijvingsnummer KvK:    27160198Definities
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

Wettelijke basis Privacystatement
Dit privacystatement voldoet tenminste aan:


Melding

De verwerking van de gegevens wordt, indien nodig, gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl.)


Gegevensverzameling

Op het moment dat u uw gegevens invult, wordt telkens aangegeven voor welke doeleinden deze door Grabowsky worden gebruikt. Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit via info @ grabowsky.com aangeven.


Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Grabowsky uw gegevens verzamelt. Indien relevant wordt een onderscheid gemaakt tussen doel(en) van gegevensverwerking voor bezoekers.

Communicatiedoelen:

Met de verwerking van persoonsgegevens voor communicatiedoel(en) beoogt Grabowsky de communicatie tot stand te brengen via het Internet. Voor dit doel registreren wij een IP-adres. Onze site installeert geen cookies.

Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.

Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestand, die een website overbrengt naar de harde schrijf van een computer om ze daar op te slaan. Cookies worden onder andere gebruikt om gegevens over de voorkeuren van de website-bezoeker op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt geen cookie geïnstalleerd.
Direct na het beëindigen van de internetsessie worden de verzamelde communicatie gegevens verwijderd.

Administratieve doelen

Uw gegevens worden, behoudens wettelijke verplichtingen, uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvragen omtrent informatie door het invullen van ons online contactformulier. De navolgende gegevens worden voor administratieve doelen middels het contactformulier verwerkt: 

◦    Naam (verplicht);
◦    Bedrijf;
◦    Functie;
◦    E-mail (verplicht);
◦    Telefoon (verplicht);
◦    Uw bericht.

Door het verzenden van dit formulier geeft u toestemming om uw gegevens te mogen bewaren. Deze gegevens zullen uitsluitend door Grabowsky worden bewaard voor het doel van het betreffende formulier.


Herkomst van gegevens:
De gegevens die Grabowsky verwerkt worden verkregen van bezoekers, die zij zelf verstrekken via deze website. Daarnaast wordt het IP adres herkend door onze server. Deze technische verwerking is uitsluitend van belang om de communicatie mogelijk te maken. De gegevens worden dan ook direct na beëindiging van de sessie verwijderd.


Verstrekking van gegevens
Grabowsky verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacystatement omschreven doelen gebruikt.


Rechten van bezoekers
Iedereen moet in beginsel in de gelegenheid zijn om na te kunnen gaan of er gegevens over hem worden verwerkt. Hij moet zich, zonder bovenmatige kosten, op de hoogte kunnen stellen van een gegevensverwerking. Op aanvraag moet de voor de verwerking verantwoordelijke persoon een volledig overzicht van de verwerkte gegevens over de aanvrager, het doel van de verwerking alsmede de herkomst van de gegevens ter beschikking stellen.

De bezoeker van onze website heeft het recht zich tot ons te richten met het verzoek hem mede te delen of onze organisatie zijn of haar gegevens verwerkt. De contactpersoon zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling doen aan de bezoeker welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

De bezoeker heeft tevens het recht, door middel van een verzoek, om de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hij kan dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.


Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft onze organisatie verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot
Mocht u na het lezen van dit privacystatement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

CONTACT
Koninginnegracht 52
2514 AE  Den Haag
T +31 (0)70 3131 020
info@nl.grabowsky.com
Routebeschrijving

Maurits Sabbestraat 82
2800 Mechelen
T +32 1565 750 7
info@be.grabowsky.com
Routebeschrijving

FOLLOW US

linkedin

Privacy Reglement
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Vacatures