HauteRoute

PRIVACY REGLEMENT

 

Bescherming van uw privacy

Grabowsky B.V. (“Grabowsky”) respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Privacybeleid kan gecompliceerd zijn. Wij hebben geprobeerd om ons beleid zo duidelijk mogelijk te maken. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens, hanteren wij de volgende privacy principes:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de levering van producten en diensten aan u;
 • Wij doen dit op veilige wijze en slaan de gegevens beveiligd op;
 • Wij zijn hierover eerlijk & transparant;
 • Wij respecteren uw vertrouwen;
 • Wij verkopen uw persoonsgegeven nooit door;
 • Wij houden u geïnformeerd;
 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid;
 • Wij zorgen dat u zoveel mogelijk de controle behoudt.

In dit beleid lichten wij deze principes toe. Door uw persoonsgegevens met Grabowsky te delen en door onze websites en producten te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Dit beleid is van kracht vanaf 1 januari 2018.

 

Welke informatie we verzamelen

Grabowsky wil niet alles over u te weten komen. Onze belangrijkste reden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens is het leveren en verbeteren van producten, diensten en de ervaringen die u als klant van ons mag verwachten. We verzamelen uw persoonsgegevens op het moment dat u:

 • Een interactie met ons aangaat, bijvoorbeeld om klant te worden of informatie in te winnen. Dan vragen wij om uw naam en mogelijk ook uw contactgegevens;
 • Onze website bezoekt. In principe bladert u anoniem door onze website, maar wij loggen uw IP-adres om een idee te krijgen van welk deel van de website u bezoekt en hoe lang u daar doorbrengt. Wij koppelen dit niet aan uw persoonsgegevens, tenzij dit nodig is om problemen met de website op te lossen en u hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit doen wij om uw online ervaring en die van andere gebruikers te verbeteren. Zie ook het kopje “cookies op onze website”;
 • Andere online interacties met ons aangaat, zoals wanneer u onze websites of blogs bezoekt, of zich registreert voor een whitepaper, case study, webcast of nieuwsbrief. In die gevallen kunnen wij om uw naam en e-mailadres vragen;
 • Zelf uw gegevens met ons deelt om een andere reden dan hierboven genoemd, bijvoorbeeld om een seminar bij te wonen of voor commerciële doeleinden.

Als u eenmaal klant bent, hebben wij mogelijk meer gegevens nodig om onze producten en diensten te leveren, zoals betaalgegevens. Hierbij hanteren wij het “need-to-know” principe; wij verzamelen alleen de gegevens die wij strikt noodzakelijk achten voor onze dienstverlening.

 

Wat we met uw informatie doen

Met de informatie die we verzamelen, kunnen we uw behoeften beter begrijpen en u betere producten en diensten bieden. Daarnaast hebben we uw gegevens nodig om:

 • Uw verzoeken om bepaalde producten en diensten te vervullen;
 • U te informeren over veranderingen in onze diensten en producten;
 • Goederen en diensten aan u te leveren;
 • U op de hoogte te houden van de nieuwste product- en serviceaankondigingen, software-updates, speciale aanbiedingen of andere informatie;
 • Uw website-ervaring te personaliseren;


Grabowsky of onze zakelijke partners kunnen uw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar dit gebeurt alleen als u Grabowsky hier toestemming voor heeft gegeven. Uiteindelijk gebruikt Grabowsky uw persoonsgegevens namelijk alleen als deze is verzameld in overeenstemming met dit beleid en toepasselijke privacywetgeving. In sommige landen vereist de gegevensbescherming- en privacywetgeving dat we een “wettelijke basis” hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens alleen mogen verwerken voor activiteiten waar u om heeft gevraagd.
In uitzonderlijke gevallen mag Grabowsky uw persoonsgegevens gebruiken voor activiteiten waar u niet direct om heeft gevraagd. In die omstandigheden hebben we een zogenaamd “legitiem belang” bij het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld:

 • Het detecteren en voorkomen van fraude;
 • Het beveiligen van onze websites, producten en IT-systemen;
 • Het optimaliseren van onze processen, procedures en systemen.

 

Hoe we u informatie delen

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat wij uw persoonlijke informatie nooit zullen verkopen. Ten tweede delen we uw persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden van anderen. Ten derde delen wij uw informatie alleen met derden als u hierom heeft gevraagd. Wij doen dit bijvoorbeeld met distributeurs die ons helpen onze producten en diensten in bepaalde landen te verkopen of derde partijen die ons helpen met mailingdiensten, financiële diensten, auditdiensten, administratieve diensten, clouddiensten, beveiligingsdiensten en verzekeringen.

Grabowsky is een internationaal opererend bedrijf en wanneer wij uw persoonlijke gegevens delen met andere Grabowsky bedrijven en partners, zorgen wij dat hun medewerkers alleen toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden. Ook zorgen we ervoor dat al onze medewerkers begrijpen hoe en waarom we uw persoonsgegevens beschermen.
Grabowsky, en die derde partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen, hosten, opslaan en anderszins verwerken zullen dit doen in Nederland (op ons hoofdkantoor), in de landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of, in uitzonderlijke gevallen, in locaties buiten de EER. Grabowsky zal ervoor zorgen dat elke overdracht van uw persoonlijke informatie van het ene land naar het andere voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die op ons van toepassing is.

Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overbrengen, zullen we ofwel standaardbepalingen inzake gegevensbescherming opnemen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd in onze contracten met die derde partijen, of zorgen we ervoor dat het land waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, door de Europese Commissie als “voldoende” is aangemerkt. In ieder geval zal onze overdracht, opslag en verwerking van uw persoonsgegevens worden beheerst door dit privacybeleid.

 

Wanneer bewaren wij uw gegevens

Grabowsky bewaart uw persoonsgegevens alleen:

 • Zolang wij deze nodig hebben;
 • Voor valide gebruik zoals beschreven in dit privacybeleid;
 • Zolang nodig om aan wettelijke eisen te (kunnen) voldoen.

 

Uw controle en keuzes ten aanzien van uw persoonsgegegevens

Grabowsky geeft u waar mogelijk controle over uw gegevens, om ervoor te zorgen dat deze correct zijn en naar uw wensen worden verwerkt. Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens of wilt u het gebruik van uw persoonsgegevens beperken? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit kan bijvoorbeeld als u:

 • Wilt weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen;
 • Uw persoonsgegevens wilt laten wijzigen, verwijderen of meenemen naar een andere partij;
 • Bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden.

Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuurt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek (uiterlijk binnen 4 weken). Om uw verzoek af te kunnen handelen, zal Grabowsky uw identiteit moeten bevestigen. Dit doen wij bijvoorbeeld door een kopie van uw ID op te vragen, waarbij bepaalde gegevens zoals pasfoto en BSN zijn verborgen. Houd er daarnaast rekening mee dat bij bepaalde wettelijke uitzonderingen, wij niet altijd volledig aan uw verzoek kunnen voldoen.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Grabowsky neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van uw informatie te voorkomen. Dit doen wij door:

 • Bij de uitwisseling van informatie via onze website beveiligde bevindingen te gebruiken (TLS – Transport Layer Security);
 • Uw gegevens beveiligd op te slaan en de toegang te beperken.

Een specifiek passende veiligheidsmaatregel die Grabowsky heeft getroffen om zorgvuldig met uw informatie om te (kunnen) gaan, is dat wij ISO 27001 (een norm voor informatiebeveiliging) gecertificeerd zijn. Ons informatiebeveiligingssysteem (en waaronder voornoemde ISO certificering) wordt periodiek getoetst.

 

Cookies op onze website

De websites van Grabowsky gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf de website worden opgeslagen op uw apparaat. De werking van websites is voor een deel afhankelijk van deze cookies. Daarnaast worden ze gebruikt om uw activiteiten bij het bezoek van een website te volgen. Wij gebruiken momenteel alleen Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Wij staan Google niet toe om onze websitestatistieken te gebruiken.

 

Aanvullingen op dit beleid

Grabowsky probeert zo goed mogelijk uitvoering te geven aan dit beleid. Daarbij willen wij benadrukken dat wij:

 • Onze website, producten en diensten niet richten op kinderen – wij verzamelen niet bewust de persoonsgegevens van kinderen;
 • Niet profileren door automatisch persoonsgegevens te verwerken – bijvoorbeeld om iemands voorkeuren te bepalen en daarmee marketingdoeleinden te ondersteunen;
 • Geen controle hebben op de content en verwerking van persoonsgegevens door websites die via onze websites (via links) bereikbaar zijn. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de

bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites waarop ons privacybeleid niet van toepassing is – wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

 

Wijzigingen van dit privacy beleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2018. Grabowsky behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, berichten wij hierover via onze website.

 

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft op dit beleid of u een klacht wilt indienen over de persoonsgegevens die Grabowsky over u heeft, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ben je van mening dat de klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens niet voldoende is opgelost, dan kun je terecht bij de relevante toezichthouder (voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens).

-------------------------------------------------------------------------------------

GUIDANCE FROM BUSINESS PERSPECTIVE

CONTACT
Koninginnegracht 52
2514 AE  Den Haag
T +31 (0)70 3131 020
info@nl.grabowsky.com
Routebeschrijving

Maurits Sabbestraat 82
2800 Mechelen
T +32 1565 750 7
info@be.grabowsky.com
Routebeschrijving

FOLLOW US

linkedin linkedin

Privacy Reglement
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Vacatures