HauteRoute

002-blogsVISIE

We leven in een bijzondere tijd. Digitale transformatie biedt ons nieuwe zakelijke mogelijkheden en stelt kritische vragen aan bestaande bedrijfsmodellen. Het heeft grote impact op mens, bedrijf en zelfs de maatschappij. Over 100 jaar hebben we het wellicht over de digitale revolutie. Op dit moment zitten we er middenin en heeft niemand de wijsheid in pacht. Het beste gereedschap is daarom nog steeds gezond boerenverstand.

En daarom is het goed om af en toe eens de rust te nemen om stil te staan bij de vraag of de route die u nu volgt, u wel bij de gewenste bestemming brengt. Met kreten als user-centered customer-journey design, advanced data analytics en rapid prototyping & agile development duiden we dat het om de gebruikerservaring gaat en dat we flexibel moeten zijn om daarin mee te bewegen. Het maakt dat we niet meer alles in beton kunnen gieten. Dit leidt dan ook tot grote veranderingen in de manier waarop wordt (samen)gewerkt en hoe toegang wordt verkregen tot informatie. We hebben immers allemaal medewerkers, klanten, partners, gasten, cliënten en/of leveranciers die een rol in ons proces hebben en daarvoor bedrijfsinformatie nodig hebben.

Onze manier van (samen)werken wordt meer en meer organisch wat ook nieuwe risico’s met zich mee brengt. Het delen van informatie doen we allang niet meer ‘binnen de kasteelmuren’ en ook de traditionele maatregelen volstaan niet meer. Hoe te balanceren tussen ‘business needs’, de inzet van continue innoverende ICT-oplossingen, het voorkomen van imagoschade en voldoen aan de eisen van (internationale) wet- en regelgeving?

Zo raakt ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ ons bijna allemaal, geënt op het melden van lekken van identiteitsgegevens en zeker ook de toenemende cybercriminaliteit zoals ransomware (afpersing door versleuteling van data) is een groot risico voor uw continuïteit vandaag de dag. Meer sector specifiek is bijvoorbeeld de aangepaste PSD2 richtlijn die moet zorgen voor betere bescherming aan consumenten bij online betalingen, maar ook ontwikkelingen en gebruik van innovatieve online en mobiele betalingen moet bevorderen. Het zijn voorbeelden van uitdagingen en risico’s vandaag de dag.

Om de juiste toegang tot de juiste informatie gecontroleerd te verschaffen, zullen we dan ook de hele keten in ogenschouw moeten nemen. Vanuit Grabowsky hanteren we hier de term ‘Identity Driven Security’ voor; de Identiteit drijft de beveiliging.
 
Succes in deze tijd van digitale transformatie ligt allang niet meer alleen in de IT, maar in een gezamenlijke en gedragen aanpak van Business, Security en IT, waarbij de ‘waarom vraag’ altijd ons kompas naar lange termijn succes is, aansluitend op de strategie van uw organisatie. Grabowsky begeleidt u graag in uw route naar succes.

GUIDANCE FROM BUSINESS PERSPECTIVE

CONTACT
Koninginnegracht 52
2514 AE  Den Haag
T +31 (0)70 3131 020
info@nl.grabowsky.com
Routebeschrijving

Maurits Sabbestraat 82
2800 Mechelen
T +32 1565 750 7
info@be.grabowsky.com
Routebeschrijving

FOLLOW US

linkedin linkedin

Privacy Reglement
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Vacatures