Access Assurance

Beheren van toegang tot applicaties en systemen

Kan een gebruiker bij alles wat hij nodig heeft om zijn werk goed uit te voeren?

Bij Access Assurance gaat het om het opzetten, beheren en rapporteren van identiteiten en hun toegangsrechten.

In een maatschappij die snel digitaliseert groeit ook het aantal digitale identiteiten en toegangsrechten. De kwaliteit van de administratie hiervan is essentieel en zelfs een hygiëne-factor die vanuit standaarden en wet- en regelgeving wordt verwacht. Toch blijkt dit vaak een grote uitdaging. Vooral de kwaliteit van identiteitsgegevens en de kwaliteit van beschrijvingen van toegangsrechten blijken lastig te beheren. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk welke toegangsrechten er voor welke applicaties zijn.

Om dit goed beheersbaar te maken is een nauwe samenwerking met interne stakeholders van groot belang, evenals een goede afstemming tussen beleid en proces.

Onderdelen van Access Assurance kunnen zijn:

  • Lifecycle management – het in-door-uitstroom proces van je gebruikers.
  • Role Based Access Control (RBAC) – autorisaties inregelen op basis van een rollenmodel.
  • Access Governance – het analyseren van autorisaties.

Grabowsky – guidance from business perspective

Benut jouw organisatie al de waarde van Digital Identity?

Wil je hier samen eens over sparren? Neem dan contact met ons op!