Wat is Access Management?

Access Management (toegangsbeheer) verwijst naar oplossingen waarmee je de verschillende digitale identiteiten in je organisatie, zoals je medewerkers, partners en leveranciers, op een veilige en gebruiksvriendelijke manier toegang kunt verlenen tot de digitale omgeving van je organisatie.

Meer weten over een veilige en snelle toegang voor je klanten?

Waarom Access Management?

Access Management draagt als Digital Identity oplossing bij aan de weerbaarheid en wendbaarheid van organisaties.

Iedere organisatie heeft haar eigen uitdagingen. Afhankelijk van de doelen van de organisatie op het gebied van Digital Identity, bekijken we wat de toegevoegde waarde is van een Access Management oplossing.

Digital Identity business drivers

Business Enablement

Organisaties moeten digitaal wendbaar zijn om success te behalen, nu en in de toekomst. We werken steeds vaker op afstand en in de cloud en daarbij zijn steeds meer verschillende partijen betrokken. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers, externen, partners en leveranciers. Allemaal hebben zij toegang tot dezelfde data en systemen nodig. Access Management maakt dit op een slimme manier mogelijk door alle verschillende digitale identiteiten met één centraal systeem te beheren en te bepalen wie waar toegang toe krijgt.

Business Efficiency

Het vervangen van verouderde en gefragmenteerde Access Management oplossingen kan op verschillende manieren bijdragen aan een efficiënte en productieve bedrijfsvoering. Zo kun je processen rond de uitgifte en het herstellen van wachtwoorden automatiseren en kun je het inloggen voor medewerkers vereenvoudigen. Het centraal inregelen van de toegang tot de verschillende systemen van een organisatie, vereenvoudigt het beheerproces en verlaagt daarmee de werkdruk van de IT-afdeling.

Een Access Management oplossing met een Cloud/SaaS delivery model heeft daarnaast als groot voordeel dat je je als organisatie niet meer druk hoeft te maken over de aanschaf van infrastructuur en het dagelijks beheer van de oplossing, zoals beveiligingsupdates en patches. Hierdoor bespaar je als organisatie veel kosten op infrastructuur en beheercapaciteit.

User Experience

Een ongebruiksvriendelijke omgeving en omslachtige beveiligingsmaatregelen zorgen voor irritaties op de werkvloer. Door de toename in het gebruik van aantal applicaties worden mensen geforceerd tot het steeds weer verzinnen en onthouden van complexe wachtwoorden. Dit draagt niet bij aan hun productiviteit. Met Access Management krijgen de inlogpagina’s op alle apparaten een uniform uiterlijk en dit verbetert de gebruikerservaring. Ook zorgt de implementatie van functionaliteiten zoals Single-Sign On (SSO) en Federated Identity Management ervoor dat gebruikers minder vaak hoeven in te loggen.

Security & Risk

Mensen krijgen nu steeds vaker op afstand toegang tot bedrijfsgegevens. Het is hierdoor complexer geworden om te verifiëren of de persoon die inlogt, wel echt is wie hij of zij beweert te zijn. Een gebrek aan controle over dit proces verhoogt het risico op datalekken en daarmee imagoschade. Access Management verlaagt deze risico’s en versterkt de digitale weerbaarheid van een organisatie met functionaliteiten, zoals Multi-Factor Authenticatie (MFA), Risk-Based Access en Identity Proofing.

Compliance

Access Management helpt met het aantoonbaar maken dat jouw organisatie voldoet aan wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het afdwingen van vereisten voor wachtwoordcomplexiteit, Multi-Factor authenticatie en Single-Sign-On (SSO) voor het verlenen van toegang tot applicaties en systemen. Met Access Management maak je met behulp van rapportages inzichtelijk wie op welke moment is ingelogd geweest en welke gegevens zijn benaderd.

Access Management biedt de volgende functionaliteiten:

Authenticatie

Single Sign On (SSO) en Federated Identity Management

Gestandaardiseerde authenticatieprotocollen, zoals SAML en OAuth2.

Autorisatie op basis van rollen, attributen of policies

Sessiebeheer

Toegang verlenen op basis van context en risico’s

Loggen en monitoren van events

Vragen?
Wij helpen je graag.